Wat kan ik voor u doen?

inburgering

Deze training leidt u naar het landelijke inburgeringsexamen. U kunt alle onderdelen van dit examen volgen maar Twega kan ook ondersteuning bieden bij de afzonderlijke onderdelen.
lees verder >>

staatsexamens

Twega verzorgt NT2-staatsexamens voor zowel programma 1 als programma 2. U kunt opgeleid worden voor alle vier onderdelen en tevens is het mogelijk om één onderdeel te volgen.
lees verder >>

algemene taalverhoging

Deze training zorgt ervoor dat uw taalvermogen vergroot wordt. Bijvoorbeeld het schrijven maar ook andere onderdelen worden aangeboden.
lees verder >>

taal op de werkvloer

Wanneer een werknemer wel zijn vak verstaat maar moeite heeft met de Nederlandse taal biedt Twega een training op maat. Denk daarbij  aan vakspecifieke onderdelen zoals: formulieren invullen of veiligheidsvoorschriften opvolgen. Daarnaast geeft Twega trainingen die gericht zijn op de werknemersvaardigheden.
lees verder >>

sollicitatietraining

Tijdens de training ligt de nadruk op het vinden van werk. De onderliggende houding bij het vinden naar werk wordt onder de loep genomen. Hierbij maakt Twega gebruik van empowerment-onderdelen.
lees verder >>

arbeidsmarktmodule

De training onderscheidt zich van de sollicitatietraining doordat er ook aandacht besteed wordt aan
cultuurverschillen, aarden in Nederland en beroepenoriëntatie.
lees verder >>

taalstages

Voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt is het nog lastiger om werk te vinden. Tijdens een taalstage wordt gewerkt aan het taalniveau en de werknemersvaardigheden.
lees verder >>