Arbeidsmarktmodule

voor wie

Cliënten die in het buitenland geboren zijn en onder de participatiewet, arbeidsparticipatie vallen. De werkzoekende beheerst het taalniveau A2.

inhoud

Tijdens de training ligt de nadruk op het vinden van een baan in Nederland. De training onderscheidt zich van de sollicitatietraining doordat er ook aandacht besteed wordt aan cultuurverschillen, aarden in Nederland en beroepenoriëntatie.

resultaat

De werkzoekende allochtone cliënt staat dichterbij de arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat de cliënt na afloop van de training:

  • kennis heeft van culturele verschillen omtrent het solliciteren;
  • zicht heeft op zijn/haar kwaliteiten en deze kan koppelen aan een beroep;
  • een CV heeft;
  • handvatten heeft om een netwerk te starten;
  • een actieplan beschreven heeft waarmee de stappen richting arbeidsmarkt aangegeven worden;
  • een goede presentatie neer kan zetten.

opbouw en duur

Het betreft een groepstraining van 9 dagdelen (2 dagdelen per week) Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers, wanneer er meer dan 8 deelnemers meedoen, zijn er 2 trainers. De eerste bijeenkomst bestaat uit een individueel gesprek over de motivatie, de wijze van solliciteren en de leervraag. Indien nodig zijn er dagdelen voor individuele voortgangsgesprekken.

ervaring

Grieteke Bosma heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en geven van sollicitatietrainingen. Meestal zijn dit trainingen aan gemengde groepen (autochtoon en allochtoon) maar het komt ook voor dat er gevraagd wordt naar een training die speciaal gericht is op degene die in het buitenland geboren is. Tijdens de taallessen besteedt Twega automatisch aandacht aan het onderdeel ‘De Nederlandse arbeidsmarkt’. Zie LinkedIn en CV.

kosten

De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en wensen van de opdrachtgever. Neem contact met mij op en er volgt een offerte.

waar en wanneer

De trainingen zijn in en om Groningen, de locatie en het tijdstip worden in overleg vastgesteld.