Staatsexamens NT2 programma I en II

voor wie

De staatsexamens Nederlands als tweede taal zijn bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal geleerd hebben.

Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op MBO-niveau of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau. Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op HBO- of universitair niveau. Wanneer u voor het examen slaagt voldoet u tevens aan de inburgeringsplicht.

inhoud

De inhoud is afhankelijk van het taalniveau. De volgende examenonderdelen worden aangeboden:

  • Lezen
  • Schrijven
  • Luisteren
  • Spreken

Vanaf het begin zijn de lessen gericht op het examen. Er is altijd sprake van maatwerk, wat u reeds beheerst daar wordt geen aandacht meer aan besteed. U maakt veel huiswerk en tijdens de les worden de vragen besproken.

resultaat

U bent klaar voor het staatsexamen.

duur

De duur van het traject is afhankelijk van het beginniveau en van het aantal examenonderdelen. Dit wordt tijdens het intakegesprek vastgesteld. Het aantal bijeenkomsten (voor privélessen 1½ uur, voor groepslessen 2 tot 3 uur) kan variëren van 5 tot 40 bijeenkomsten.

ervaring

Twega heeft ruime ervaring met het toeleiden naar de staatsexamens. Zie LinkedIn en CV. Onlangs kreeg Twega het gemiddelde cijfer 9,5 van de inburgeringscliënten van de gemeenten Assen en Tynaarlo. Van het inburgeringsteam van deze gemeenten kreeg ze een 8,3.

Twega verzorgt sinds 2012 de zomer- en wintercursussen voor de buitenlandse studenten van Hogeschool Stenden.

Grieteke Bosma is werkzaam bij DUO als beoordelaar schrijfexamens voor het inburgeringsexamen.

kosten

Het uurtarief varieert van € 45,00 tot € 60,00 en is afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en het aantal personen. De intake is gratis.

waar en wanneer

De lessen kunnen plaatsvinden in en om Groningen, in overleg stellen we de tijdstippen vast. Lessen via Skype kunnen waar ook ter wereld plaatsvinden.