Sollicitatietraining: presentatie/empowerment

voor wie

Werkzoekenden die onder de participatiewet, arbeidsparticipatie vallen. De deelnemer beschikt over voldoende taalniveau: B1. Twega biedt voor de allochtone cliënt een speciale arbeidsmarkt module aan, beschreven onder de kop arbeidsmarkt module.

inhoud

Tijdens de training ligt de nadruk op het vinden van werk. De onderliggende houding bij het vinden naar werk wordt onder de loep genomen. Hierbij maakt Twega gebruik van empowerment-onderdelen. Elke training zal weer andere onderdelen bevatten, de leervraag van de deelnemers staat centraal.

De volgende onderdelen komen zeker aan bod:

  • 1e indruk, 360 graden feedback;
  • hoe wil ik herinnerd worden?;
  • netwerken, vacatureanalyse, social media;
  • het sollicitatiegesprek en het actieplan.

De empowerment kan aan bod komen via de volgende onderdelen: wat zijn de drijfveren?, agressief, passief en assertief gedrag, krachtig presenteren, rationeel/irrationeel denken en problemen oplossen.

resultaat

Na afloop van de training:

  • heeft de deelnemer een individueel actieplan, waarin de lange en de korte termijndoelen tav het zoeken en vinden van werk beschreven staat
  • is de deelnemer in staat om zichzelf daadkrachtig te presenteren
  • kan de deelnemer effectiever omgaan met weerstand en spanning
  • heeft de deelnemer meer kennis van de social media.

opbouw en duur

Het betreft een groepstraining van 9 dagdelen (2 dagdelen per week) Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers, wanneer er meer dan 8 deelnemers zijn wordt er getraind met 2 trainers. De eerste bijeenkomst bestaat uit een individueel gesprek. De motivatie, de wijze van solliciteren en de leervraag worden dan geïnventariseerd.

ervaring

In 1994 is Grieteke Bosma gestart met het geven van sollicitatietrainingen. Deze trainingen ontwikkelden zich steeds meer richting empowerment/presentatie en lopen als een rode draad door de werkzaamheden van Twega. Zie LinkedIn en CV.

kosten

De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en wensen van de opdrachtgever. Neem contact met mij op en er volgt een offerte.

waar en wanneer

De trainingen kunnen plaatsvinden in en om Groningen, in overleg wordt het tijdstip vastgesteld.