Taalstages zoeken en begeleiden met eventueel taalondersteuning

voor wie

Cliënten die in het buitenland geboren zijn en onder de participatiewet, arbeidsparticipatie vallen. De werkzoekende kan nog in een inburgeringstraject zitten maar ook reeds voldoen aan de eisen van de inburgeringswet. Hun afstand tot de arbeidsmarkt is groot vanwege:

  • de nog onvoldoende beheersing van het Nederlands;
  • de afwezigheid van een netwerk;
  • weinig tot geen werkervaring in Nederland en soms ook niet in het land van herkomst;
  • het ontbreken van een startkwalificatie; veelal is er sprake van psychische en/of lichamelijke klachten.

inhoud

Twega houdt een intake die afgesloten wordt met een diagnoserapportage. Daarna komt de fase van het zoeken naar een werkplek. Deze werkplek zal aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Vervolgens komt de plaatsing op een taalstage. De taalstage kan ook vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats inhouden. Twega blijft de cliënt begeleiden tijdens de werkperiode. Indien wenselijk gaat de taalstage gepaard met Nederlandse taallessen. Dit kan zijn: algemene taalverhoging of Nederlands op de werkvloer.

resultaat

Na afloop van de taalstage is de werkzoekende allochtone cliënt dichterbij de arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat de cliënt een stap zal zetten op de participatieladder. Dit is ofwel de stap naar onbetaald werk (trede 4) of de stap naar werk met ondersteuning (trede 5). Ook het taalniveau is verbeterd en de werknemersvaardigheden zijn toegenomen.

duur

Een gemiddelde taalstage duurt 6 maanden en beslaat, afhankelijk van de belastbaarheid 1 tot 9 dagdelen.

ervaring

Grieteke Bosma heeft sinds 2003 tientallen taalstages gezocht, gevonden en begeleid. Sinds november 2013 loopt een project bij Werkplein Baanzicht met de naam ‘Taal en Activering’. Een project waarbij 10 cliënten middels een taalstage dichterbij de Nederlandse arbeidsmarkt komen. Zie LinkedIn en CV.

kosten

De kosten zijn afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Neem contact met mij op en er volgt een offerte.

waar

De taalstages vinden plaats in en om Groningen.