Inburgering

voor wie

De training is bestemd voor inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen.

inhoud

De inhoud is afhankelijk van het taalniveau. De volgende examenonderdelen worden aangeboden:

  • Lezen
  • Schrijven
  • Luisteren
  • Spreken
  • KNS
  • TGN

Vanaf het begin zijn de lessen gericht op het examen. Er is altijd sprake van maatwerk, aan wat u reeds beheerst daar wordt geen aandacht meer aan besteed. U maakt veel huiswerk en tijdens de les worden de vragen besproken.

resultaat

Na afloop van de lessen bent u klaar voor het inburgeringsexamen.

duur

De duur van het traject is afhankelijk van het beginniveau en van het aantal examenonderdelen. Dit wordt tijdens het intakegesprek vastgesteld. Het aantal bijeenkomsten, voor privélessen 1½ uur, voor groepslessen 2 tot 3 uur kan variëren van 3 tot 30 bijeenkomsten.

ervaring

Twega heeft ruime ervaring met inburgeringstrajecten. Zie LinkedIn en CV.

Onlangs kreeg Twega het gemiddelde cijfer 9,5, van de inburgeringscliënten van de gemeenten Assen en Tynaarlo. Van het inburgeringsteam van deze gemeenten kreeg ze een 8,3.

Grieteke Bosma is werkzaam bij DUO als beoordelaar schrijfexamens voor het inburgeringsexamen.

kosten

Het uurtarief varieert van € 45,00 tot € 60,00 en is afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en het aantal personen. De intake is gratis.

waar en wanneer

De lessen vinden plaats in en om Groningen, in overleg stellen we de tijdstippen vast. De lessen via Skype kunnen vanzelfsprekend overal ter wereld plaatsvinden.